inv


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

team


We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.

SaLuSa 4-March-2011


hino sl

focus

Click Image

FOCUS

Increasing the power and legitimacy of Palestinians and Israelis working for nonviolent solutions to the conflict.

Click image

Monday, 20 February 2012

18:02:2012
The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


הפדרציה הגלקטית באמצעות וונדרר אוף דה סקייס (נודד השחקים)
.


ברכות מהפדרציה:

היום נדבר על ההאצה המתרחשת עכשיו בכל רמות המציאות שלכם. אין זו "האצת" הזמן שאתם עשויים להאמין שקורית. לעיתים, מדובר רק באופן התפיסה שלכם, ולא ב"מציאות" הזמן לכשעצמה. אנו לעומת זאת מדברים על ההאצה בכל מה שבבסיס מרקם המציאות של עולמכם.

קולות רמים נשמעים בשמיכם. הם אמיתיים, הם קורים, והינם חלק מתהליך ההאצה. זה הופך להיות ברור מאליו לבעלי השררה, שהמציאות סביבם הופכת להיות כל מה שהם ראו בטכנולוגיות הזמן שלהם. קולות אלו הם רמה נוספת של ההתקדמות לעבר התהליך שיביא לשינויים הסופיים להם אתם מחכים. אלא ששינויים אלו לא יגיעו כקפיצות קוונטיות משמעותיות. אם יהיו הדרגתיים אם כי כאלה שאינם מוטלים בספק.

ההאצה כמו כן תשפיע גם על האופן בו התקשורת תהיה מושגת במציאות חייכם בכל רמה. יותר ויותר תחוו ופחות ופחות תזדקקו לדיבור בכדי לתת משמעות. הטכנולוגיות שתעזרו בהן לתקשורת  יעברו גם הן שינויים משלהן. "פריצת דרך" טכנולוגית נוספת תתפרסם בקרוב, ככזו שתשפיע על האופן בו גלי רדיו מועברים ברחבי העולם.

בריאה מחשבתית אל מציאות פיסית גם כן תושפע על ידי ההאצה. הזמן שבין יצירת חומר המחשבה והתגלמותה אל המציאות הפיסית יתקצר מעתה, כך שמעכשיו יהיה אפשרי לגלם ולהגשים את מחשבותיכם והתכוונותכם לתוך קנה מידה יעיל בהרבה. אלו יהיו חלק מהיתרונות של ממדי הקיום הגבוהים, שכעת בדרך אליכם.

ומשום ששינויים אלו יתפסו אחיזה במציאות חייכם, ומערך תודעתכם הקולקטיבית תכוונן אליהם כ"ברירת מחדל" וכהתרחשויות "יומיומיות", נוכל להתחיל בתהליך החשיפה שלנו גם כן. דברים רבים חייבים להגיע לידי ביטוי בכדי שכל זה יתרחש. אנו מכינים את עצמנו לשלב הבא של האסטרטגיה המתוכננת שלנו לקראת החשיפה. זה מצריך יותר ממה שניתן להסביר כאן. בכל אופן, תוכלו לצפות לנגישות אישית יותר לקיומנו מזו שהורגלתם אליה בעבר. היתר יתגלה מעצמו.

צפו להודעה משמעותית בשווקים הכלכליים, שבתחילה תראה כביכול איננה קשורה לשום דבר שאתם מכירים. זה יתברר בסופו של דבר כקריאת המבשר, שתהיה סנונית ראשונה לשינויים רבים בתחומים העיקריים של מציאותכם, שיגיעו במפל של ארועים שיהפכו להיות הנורמה בחודשים הבאים.

שמרו תמיד על ליבכם ואהבתכם בחזית. שאו אותם קדימה והם יוחזרו להזין אתכם ולהגן עליכם בזמנים טרופים אלו. הננו מוקירים כבוד לכולכם על יכולתכם. איננו אלא במרחק מחשבה מכם.

היו בשלום.

Translation: Zohar

No comments:

Post a Comment