inv


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

team


We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.

SaLuSa 4-March-2011


hino sl

focus

Click Image

FOCUS

Increasing the power and legitimacy of Palestinians and Israelis working for nonviolent solutions to the conflict.

Click image

Monday, 18 July 2011

July 14, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies
הפדרציה הגלקטית באמצעות וונדרר אוף דה סקייס (נודד השחקים)

14 יוני 2011

ברכות מהפדרציה:

אנחנו שוב עמכם, לשוחח על התפתחויות אתכם. קודם כל, אנחנו רוצים לציין שאנו חשים בירידה ברמת האמונה של רבים מאתכם, אלה אשר מבניכם עסקו בנושאים אלה זה זמן כה רב. קודם כל, אנחנו רוצים לציין שזה קל לאבד אמונה ושזה די מובן. קשה מאוד עבורכם לקבוע מה אמת ומה לא, במיוחד עבור אלה מבניכם שלא זכו ליצור קשר ישיר איתנו. עשו שימוש בלבכם לברר את האמת, לקבוע אם אנחנו נמצאים כאן, ואם מה שאנחנו אומרים אכן יקרה. רק אתם עצמכם יכולים לברור את האמת ביחס למה בעצם מתרחש. למרות כל זאת, אנחנו אכן עמכם וכל התהליכים האלה אכן יתרחשו.

זה ברור לחלוטין שאווירה יותר רגועה ירדה על עולמכם בימים האחרונים, והניסיונות של האילומינטי לגרום להפרעות הולכים ופוחתים. אנחנו רואים מספר רב של משרתי האילומינטי פונים אל האור, אם בשל הבנה אמיתית של התהליך או בשל הכרה בכך שתגמול בוא יבוא. גישה זו אינה שונה בהרבה מזאת של הנאצים לקראת סופה של מלחמת העולם השניה, כאשר הם הבינו שהם יוחזקו כאחראים למעשי הזוועה שלהם. תחושה כזאת כעת נפוצה מאוד בין משרתי האילומינטי ויותר ויותר מהם מסרבים עכשיו לעסות את רצון אדוניהם, תוך שהם מקווים לחסד כאשר המשפטים הבלתי נמנעים יתרחשו.

כוכב הלכת שלכם פשוטו כמשמעו מוקף בחלליות מכל קצוות היקום, כאשר כל היצירים שואפים לתפוס מושבים בקרבת הזירה להצגה הגדולה ביותר בגלקסיה. זה זמן רב שעולמכם נחשב לאחד מבתי הספר הרוחניים המעולים ביותר ביקום וקבלה לאוניברסיטה זאת היא מבוקשת ביותר. כעת אתם על מפתן טכס סיום של כל תלמידי בית הספר, ואתם במרכז הבמה למשפחתכם אשר באה מכל רחבי היקום להיות בחגיגות הסיום.

דעו, שאם מנהיגכם לא יגעו בקרוב לקבלה של הודעת החשיפה, נעשה זאת tנחנו עבורם מאחר ומסגרת הזמן, בה תוכלו להתאקלם לשינויים לקראת התעלות, מתקצרת מיום ליום. אתם תובאו אל האמת ותוכלו לראותה בעצמכם. תפקידכם, כעובדי אור, יהיה להפיץ אץ המסר ככל האפשר, בכדי שהכל יוכלו לדעת את האמת ולהיפטר מהפחד שבאופן בלתי נמנע יווצר כתוצאה מהסרת הלוט.

במסרגת הזמן הכוללת, כפי שאתם מכירים אותה, זאת רק תקופת המתנה קצרה לפני שהתהליך יכול להתחיל. המשיכו להאמין בנו כפי שאנחנו מאמינים בכם. התמידו במסירותכם לאור, לאהבה, ואחד לשני. אתם באמת יצורים רוחניים גדולים ורבי עצמה.

היו שלום.
מתקשר: וונדרר אוף דה סקייס (נודד השחקים) תרגום מאנגלית: חיים ניסים חביבמתקשר:  Wonderer of the Skies (נודד השחקים)
תרגום מאנגלית:  חיים ניסים חביב  (Translated from English by haim

No comments:

Post a Comment