inv


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

team


We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.

SaLuSa 4-March-2011


hino sl

focus

Click Image

FOCUS

Increasing the power and legitimacy of Palestinians and Israelis working for nonviolent solutions to the conflict.

Click image

Saturday, 21 July 2012

21:07:2012

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


21:07:2012


מסר מהנודד בשחקים ( Wanderer of the Skies) מיום 21 ביולי  2012

ברכות מהפדרציה:

בשעה שאתם עשויים לא להאמין, רבות קורה בעולמכם לקראת התוצאות שנחזו על ידי  התוכנית האלוהית מזה זמן רב. אנו כאן לראותכם בימים אלה של ספק ולסייע לכם במשימתכם. אנו מבינים את הקושי של אבדן זיכרונכם לגבי מי אתם ומהיכן הגעתם ומה הביאו עליכם. אכפת לנו ואנו כאן. בשעה שאתם עשויים לא להבין את כל הפעולות וחוסר הפעולות שהוצגו על במת העולם, אנו אומרים לכם  שהכול מתקדם בהתאם לתוכנית שתוכננה לפני זמן רב ואתם כולכם על המסלול.

יגיעו בקרוב דיווחים בתקשורת לגבי שינוי גדול בדפוסי האנרגיה של עולמכם אשר נמדדו ונצפו על ידי המדענים שלכם. שינויים אלה הינם חלק מהרחבת ההתפשטות של האנרגיה המרימה את עולמכם מחוץ להסתבכות שלו. שימו לב במיוחד למידה בה הבחינו בשינויים אלה ותבינו את ההשפעות המסיביות שיש לאנרגיה זו על עולמכם היום.

כפי שתמיד סיפרנו לכם, השינויים שאתם רואים בעולמכם אינם מגיעים כסרט הוליוודי, אלא כמערכת הדרגתית של נסיבות אשר מגיעה לשיאה בשינוי הרצוי שהתוכנית מחפשת להגשים. אתם מצפים לראות שינויים מסיביים במבנה הממשלות  שלכם, הבנקאים והקהילות העסקיות שלכם, אולם מהפיכה מהווה קושי  הרבה יותר גדול  לאנשים שלכם להתמודד. שינויים אלה, כמו כל השינויים הנדרשים, הינם הדרגתיים במהותם ולעיתים בלתי נתפסים בתחילה. עם זאת, הם כאן ונמצאים בעיצומם.  האם לא הבחנתם  בשינוי העדין אך העוצמתי בתפיסה של אנשיכם כלפי קרטל הבנקים? האם לא הייתם עדים להאטה של האסונות הטבע של גאיה? האם לא חשתם בשינויים בחשיבת מנהיגי העולם כלפי בעיות ואירועים אלה בהם אנשים מונחים ואינם מועילים בלעדית לאינטרסים של החברה? שינויים עדינים אלה מאחורי הקלעים  הם הסיבה למהלכים, לעסקאות ולפעולות שנעשו.

לאחרונה, נפגשנו בשנית בקנה מידה גלקטי כדי להעריך לאן הגענו בתהליך ומה אנו חייבים לעשות יותר כדי להתקדם לעבר המטרות הרצויות הבלתי נמנעות של התוכנית. פגישה זו, אשר שוב התקיימה על אחד מהכוכבים הגדולים בחלל, הובילה להסכמה כללית (קונצנזוס) מעניינת לגבי מצבינו המשותף. פגישה זו כללה את הנציגים מעולמכם וכן נציגים מהפדרציה.  שמענו את אנשיכם וייחסנו חשיבות ראשונה במעלה לרגשותיכם בקונצנזוס. עכשיו התחלנו ברצינות  לבצע את השלב הראשון בקונצנזוס. אתם תראו כי השלב הראשון יתבטא בימים הקרובים בנוכחות המדהימה שלנו בשמיים שלכם. ההתקדמות הראשונית בסדר היום המרכזי נמצאת בעיצומה.

אנשיכם החלו את השינוי בהבנתם את אחיזתם של האילומינאטי בעולם. אלה שעדיין יש להם כוח ויכולת לשים קץ לכך הבינו שהנתיב פנוי להם וההתנגדות מאלה הסודיים פחתה לרמה המצדיקה פעולה בזמן זה.  באמצעות מהלכים אמיצים של הגיבורים שלכם, והצעד הראשון שבוצע בסדרת צעדים בשלב הבא הזה של התוכנית, אנו  מקווים להעלות את האנרגיה בעולמכם מספיק כדי להשיג את הרמה הבאה וליישם את השלב הבא הנדרש להגשמת המטרה.

אתם בני אדם יוצאי דופן. אתם למדתם קשה במשך תקופה ארוכה על כך, בגדול ביותר מבתי הספר הרוחניים בגלקסיה, ואתם עומדים לסיים את הלימודים במוסד הלימודי הרווארד. שירותיכם נדרשים מאוד ברחבי היקום ונפגוש אתכם בזרועות פתוחות ויראת כבוד גדולה בגין מי שאתם ומה שהגשמתם. הישארו באהבה ובנחישות עבור תוצאה חיובית. אנו, בתמורה, נישאר תמיד ביראת כבוד בגין יכולתכם, כישוריכם והכוח הרוחני הגולמי שלכם.

 היו בשלום.

Channeler: Wanderer of the Skies
 
Translator: GILIPRG
Disclos
ure Petition IV - Chase Brandon

Please Sign here


Translations


No comments:

Post a Comment