inv


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

team


We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.

SaLuSa 4-March-2011


hino sl

focus

Click Image

FOCUS

Increasing the power and legitimacy of Palestinians and Israelis working for nonviolent solutions to the conflict.

Click image

Monday, 30 May 2011

May 28, 2011

 
הפדרציה הגלקטית באמצעות וונדרר אוף דה סקייס (נודד השחקים)

28מאי 2011

ברכות מהפדרציה:

רוצים אנו לדבר ישירות על הפרסום של מספר חשיפות "רכות" שמתרחשות בעולמכם לאחרונה, ספציפית ביחס לסרטונים המכילים דמויות של מספר מינים של חוצנים שונים.  איננו יכולים לדבר על כולם, אבל יש כמה ביניהם אשר הם באמת צלמים של מינים אחרים (כלומר, של חוצנים).  אנחנו מאמינים שהשלב הבא של חשיפה מתוכנן ע"י ממשלותיכם מפני שהן רואות עתה צורך שתחושו בנוח עם המראות הללו.  זה חלק מחשיפה מתוכננת של נוכחותינו בעולמכם.    אמנם יש בנינו אלה אשר נראים כמותכם, אך כמה מאיתנו שונים בתכלית במראינו, וה"התניה" המתכוננת חייבת להתרחש בכדי שתוכלו לחוש נוחות ביחס לאיך אנו נראים בעינכם.

ואמנם, שוחחנו במועצותינו על הרעיון לשלוח לכם, מאותה סיבה (להרגיל אותנו לדמויותיהם), בבואות של דמויותינו.  כמובן שלא הושג קונצנזוס מלא, למרות שהיינו בדעה שזה יועיל לכם מאוד בשל אותה סיבה.  עם החשיפה (ע"י ממשלות כדור הארץ) הקרובה מתמיד, זה עדיין יכול בהחלט להתרחש.

רבים מאמינים שהם יוכלו לקבל את מראינו כשיראו את צורותינו השונות, אבל אפילו אלו המוכנים (נפשית) ביותר בינכם, עלולים עדיין להירתע כאשר חלק מן המינים (החוצניים) יופיע לפניכם.  ההתניה הזאת, אם כך, היא צעד הכרחי בתהליך, צעד שאתם יכולים לקבל כסימן שהחשיפה הולכת ומתקרבת.   אנחנו מאמינים שצלמים ימשיכו ל"הופיע" בעתיד במדיה התקשורתית שלכם, בלי הסבר של מקורם, תוך כדי שאתם מתרגלים יותר ויותר לצורותינו השונות.

אתם, כבר לפני עידנים, תוכנתם באופן גנטי להכיל קסנופוביה (פחד מזרים).  זה חלק מהמארג הביולוגי שלכם, דבר אשר לקחנו בחשבון בתהליך החשיפה.   אמנם אנחנו מעודדים את שאיפתכם לראות אותנו כמי שאנחנו באמת, אנחנו מודעים לכך שיש לכם דחף ביולוגי ל"הרתע" מכמה מבני מיננו (הכללה של כל החוצנים).  אל תתנשאו זה על זה בשל תגובה זאת.  במקום, ראו את התגובה כמה שהיא בעצם.  דעו שכאשר נגיע, ננהג בדיפלומטיה מירבית ביחס לתחושותיכם וקיבעונותיכם.

אנחנו קרובים יותר כעת (למפגש) וזה הזמן להתכונן בהתאם.  ראו את הסימנים המופיעים סביבכם בהתאם למה שהם.  דרגת ההתרגשות שלכם קשורה ישירות לאמת שאתם חשים בליבותיכם.  השתמשו בזאת כמסנן האולטימטיבי להדריככם בעניינים אלו.   היו שמחים ביחס למה שמגיע.  היו שלום. 


 מתקשר:  וונדרר אוף דה סקייס (נודד השחקים)

 Translator:HaimTranslationsNo comments:

Post a Comment